Australia | Thang diem dinh cu Uc (2013 – 2014)

2012_ AU Point Test

Visa Định Cư Úc Diện Tay Nghề

Thang điểm đánh giá tiêu chuẩn (Nội dung được cập nhật  vào July 2013)

Thông tin sau được áp dụng khi nộp visa:

– Đủ điều kiện nộp hồ sơ khi đạt được 60 points.

– Các loai Visa cũ 175, 176, 475 (trước July 2012)  được thay thế bằng tên mới:  189 (thay cho sub-class 175), 190 (thay cho sub-class  176), 489 (thay cho sub-class 475)

– Qua trình nộp hồ sơ định cư sẽ tăng thêm 1 bước: Skill Select – Người nộp đơn cần phải đạt được positive result of Expression of Interest… trước khi nộp hồ sơ đến bộ di trú Úc. Xem thêm chi tiết: http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/

Visa 189: 1) Apply Assessment (successful) => 2) Apply EOI (successful) => 3) Apply Visa

Visa 190 / 489:  1) Apply Assessment (successful) => 2) Apply State Sponsorship ==> 3) Apply EOI (successful) => 4) Apply Visa  

 

 

 

** Xem chi tiết nội dung cho từng yếu tố cộng điểm **