Australia | Thang diem dinh cu Uc (2013 – 2014)

Visa Định Cư Úc Diện Tay Nghề

Thang điểm đánh giá tiêu chuẩn (Nội dung được cập nhật  vào July 2013)

Thông tin sau được áp dụng khi nộp visa:

– Đủ điều kiện nộp hồ sơ khi đạt được 60 points.

– Các loai Visa cũ 175, 176, 475 (trước July 2012)  được thay thế bằng tên mới:  189 (thay cho sub-class 175), 190 (thay cho sub-class  176), 489 (thay cho sub-class 475)

– Qua trình nộp hồ sơ định cư sẽ tăng thêm 1 bước: Skill Select – Người nộp đơn cần phải đạt được positive result of Expression of Interest… trước khi nộp hồ sơ đến bộ di trú Úc. Xem thêm chi tiết: http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/

Visa 189: 1) Apply Assessment (successful) => 2) Apply EOI (successful) => 3) Apply Visa

Visa 190 / 489:  1) Apply Assessment (successful) => 2) Apply State Sponsorship ==> 3) Apply EOI (successful) => 4) Apply Visa  

 

 

 

** Xem chi tiết nội dung cho từng yếu tố cộng điểm **