Recommend links

These links are pointed to other useful web sites. We are not responsible for the content from these links. To Australia Immigration infomration 1. http://www.australia.gov.au/ 2. http://www.migrationexpert.com/australia/visa/visa_australia.asp 3. http://www.immigration.vn/australia/index.html Working in australia 1.http://www.migrationexpert.com/australia/visa/working_in_australia.asp Living in Australia 1.http://www.migrationexpert.com/australia/visa/living_in_australia.asp   To Canada Immigration infomration 1. http://www.canadiangatewayco.com/ 2. http://www.migrationexpert.com/canada/Visa/visa_canada.asp Working in canada 1. http://www.migrationexpert.com/canada/Visa/working_in_canada.asp Living in Canada 1.

Trang chủ

Australia hiện đang là nơi định cư lý tưởng cho những người trẻ tuổi có tay nghề cao uớc muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước khác. Với nền kinh tế phát triển mạnh và năng động, Australia đang có chương trình khuyến khích định cư nhằm bù đáp lượng lao

Australia – Diện tay nghề

 Visa định cư Úc diện tay nghề: Úc là một đất nước rộng lớn với dân số chỉ có 21,283,000 người (Theo Cục Thống kê Úc tháng 3/2008) và hiện đang thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động trong nhiều nghành nghề. Do đó Chính phủ Úc khuyến khích những người đủ điều kiện ở các

Lợi ích chương trình

     Khi hồ sơ của bạn được Bộ Di trú Úc chấp nhận, bạn và gia đình sẽ được hưởng những ích lợi sau: Trở thành thường trú nhân (Permanent Resident) và được hưởng các quyền lợi như người bản xứ (trừ quyền tham gia bầu cử vào Các Đảng Chính trị cho đến khi bạn có quốc tịch) Nhập quốc