Living in Australia

Living in Australia Notes: The information in this section (Useful links) and its sub-links (Where to live, Jobs…) are collected from other useful web sites on the Internet. It helps the users quickly find out necessary information when living in Australia. The Lucky Country In search for a new life An increasing disillusionment with many

Australia Cost of Living

Australia Cost of Living Wages and Income Tax in Australia Wages The Australian dollar is the national currency. They have $100, $50, $ 20, $ 10 and $ 5 notes, and $2, $1, .50 cent, .20 cent, .10 cent and .5 cent coins. There are no 1 cent coins. Many places charge something like AU$

Australian Property

Australian Property   Once you have chosen where to live in Australia, your next challenge is to find a home to live in. We would recommend initially renting before buying a property, it gives you a chance to settle in and find out about the different suburbs before property investing. The following sites will be

Medical Insurance

Medical Insurance Australia has a public health system funded by 1.5% Income Tax, however the Government actively encourages people to have private health insurance, and it is a requirement of your working visa.Nine countries (the United Kingdom, the Republic of Ireland, Finland, Italy, Malta, the Netherlands, Norway, New Zealand and Sweden) have reciprocal health care

Australian Banks

Australian Banks  The main Australian banks are: Westpac, Suncorp, Commonwealth, ANZ, National Australian Bank, and St. George. Each one operates in a different way. The other surprise is that they all have different charges for credit cards, paying bills or using an ATM. There are two main types of bank accounts, Savings Accounts (pays interest)

Australian Culture

Australian Culture Australians are very friendly and helpful people, with a great sense of humor and a natural ability to tell jokes and play with words. The Australia culture is strongly influenced by United States , British and European culture. To get a better understanding of the diversity of lifestyles,visit the MOSAIC website which has

Australian Fun

Australian Fun Australia has many social pastime times including Beaches – sunbathing and swimming Sport – anything and everything Food and Wine – Australia has some of best Wines and fresh food in the world Deadly Wildlife – Australia has 10 of the most poisonous snakes

Where to Live in Australia

Where to Live in Australia? Your first decision is where you are going to live. Do any Travel in Australia and you will quickly realise what a large country Australia is. The vibrant Australia states, each different, use the links below to help you learn more about the different states and cities. www.wikitravel.org – provides

đánh giá hồ sơ

Bạn sẽ nhận kết quả đánh giá sau 2 ngày làm việc. Bạn vui lòng gởi CV bằng tiếng anh đến chúng tôi qua địa chỉ email info@vietimmi.vn. Nội dung bao gồm những thông tin sau:  Ngày tháng năm sinh & số điện thoại liên lạc của bạn.  Tình trạng hôn nhân. Đứa con lớn

Công Ty Tư vấn định cư – du học THÀNH CÔNG | Liên hệ tư vấn

Công Ty Tư Vấn Định Cư Thành Công 304 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh | (08) 3868 1993 | www.vietImmi.vn | info@vietimmi.vn   International Business & Introduction Brokers (INBIB) 21 Driscoll Street, Rosetta 7010 in the State of Tasmania, Australia | www.inbib.com   Thời gian làm việc Thứ Hai –

Điều kiện tối thiểu

Điều kiện cần thiết để gửi hồ sơ đến Cơ Quan Thẩm Định  Điều kiện chung: Dưới 45 tuổi Bằng cấp Cao Đẳng ,Đại Học trở lên Đang làm việc thuộc danh sách ngành nghề cần (SOL) 12 tháng trong 24 tháng gầnnhất Tiếng Anh tối thiểu 5.0 trở lên Không phạm tội nghiêm trọng

Australia | Thông tin về các bang cho phép bảo lãnh khi xin Visa Úc (2014 – 2015)

Visa Định Cư Úc Diện Tay Nghề Quay về trang trước Thông tin bảo lãnh bang  Nếu nhóm nghề bạn chọn thuộc danh sách CSOL thì hồ sơ visa định cư của bạn sẽ theo hướng xin bảo lãnh bang (visa 190, 489).  Điểm IELTS yêu cầu bởi các bang từ 6.0+ (General / Academic) 

Ngành nghề phổ thông

SOL -Trades Persons and related workers Metalworking, Mechanical &Precision trades ASCO Code Assessing Authority Points scored Blacksmith [Hammer Smith, Spring Maker, Tool Smith] 4123-11 TRA 60 Engraver 4115-21 TRA 60 Farrier 4123-13 TRA 60 Fitter [Diesel Fitter-Mechanic, Fitter and Turner,Fitter-Mechanic, Fitter-Machinist, Maintenance Fitter, Mechanic (Diesel and Heavy Earthmoving Equipment), Plant Mechanic] 4112-11 TRA 60 General

Australia – Ngành nghề cần (SOL)

Occupation ASCO Code Points Child care Co-ordinator [Child Care Centre Director, Child Care Centre Manager] 1295-11 60 Company Secretary 1212-11 50 Construction Project Manager [Building and Construction Manager] 1191-11 50 Director of Nursing [Senior Nurse Manager] 1292-11 60 Education Managers (not elsewhere classified) [Project Coordinator (Education), Registrar (University or TAFE) 1293-79 50 Engineering Manager 1221-11

Investor

State/ Territory Sponsored Investor Visa  Dưới 55 tuổi Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp hoặc đầu tư hợp pháp 1 trong 5 năm tài chính gần nhất, bạn và vợ/ chồng có ít nhất 10% cổ phần của doanh nghiệp và duy trì việc quản lý

Senior Executive Visa

 State /Territory Sponsored Senior Executive visa Dưới 55 tuổi Bạn có ít nhất hai năm giữ một trong ba vị trí cao nhất và là người hoạch định các chiến lược phát triển công ty Tài sản của bạn (và của vơ/ chồng) ít nhất 250,000 đô Úc để thành lập doanh nghiệp Ngoài ra

Business Owner Visa

 State/ Territory Sponsored Business Owner Visa   Dưới 55 tuổi 2 trong 4 năm gần nhất , doanh số sales hàng năm đạt tối thiểu 300, 000 đô Úc Có bằng Cao Đẳng, Đại Học trở lên hoặc 5 năm kinh nghiệm Tài sản của bạn (và của vợ/ chồng) ít nhất 250,000 đô Úc

Australia – Diện doanh nhân đầu tư

Úc – Chương trình Đầu tư diện doanh nhân  Chính phủ Úc đang có chính sách khuyến khích đầu tư dành cho các doanh nhân. Nếu bạn là doanh nhân hoặc nhà đầu tư đang có nhu cầu mở rộng thị trường thì đây là một cơ hội rất tốt để bạn vừa có thể

Australia | Thang diem dinh cu Uc (2013 – 2014)

Visa Định Cư Úc Diện Tay Nghề Quay về trang trước Thang điểm đánh giá tiêu chuẩn (Nội dung được cập nhật  vào July 2013) Thông tin sau được áp dụng khi nộp visa: – Đủ điều kiện nộp hồ sơ khi đạt được 60 points. – Các loai Visa cũ 175, 176, 475 (trước July 2012)

Dịch vụ

Định cư Úc – cơ hội mới cho bạn và gia đình Bạn đã tìm hiểu về chương trình định cư Úc và đang muốn tìm một hướng đi mới cho tương lai của bạn từ chương trình này. Nhưng bạn đang lo lắng về những chi phí phải đóng trong khi chưa biết kết quả hồ