Điều kiện tối thiểu

Điều kiện cần thiết để gửi hồ sơ đến Cơ Quan Thẩm Định

 Điều kiện chung:

 • Dưới 45 tuổi
 • Bằng cấp Cao Đẳng ,Đại Học trở lên
 • Đang làm việc thuộc danh sách ngành nghề cần (SOL) 12 tháng trong 24 tháng gầnnhất
 • Tiếng Anh tối thiểu 5.0 trở lên
 • Không phạm tội nghiêm trọng

  Đối với từng ngành nghề:

 Ngành CNTT:

 • Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 4 năm đối với bằng cấp Đại Học, 6 năm đối Bằng Cao Đẳng và 8 năm đối với bằng Trung Cấp
 • Giấy xác nhận công việc

  Ngành kiến trúc

 • Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm
 • Giấy xác nhận công việc

 Ngành kế toán-Kiểm toán

 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
 • Bằng cấp Cao đẳng Đại Học
 • Tài liệu chi tiết (Syllabus) của khóa học các môn sau: Accounting, law, finance, Economics, statistics và computer information system subjects
 • Bằng cấp được chuyển tiếp: ACCA, hội viên của VACPA (Vietnam Association of Certified Public Accountants and Auditors – Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam), hội viên của VAA (Vietnam Association of Accountants and Auditors – Hội Kế Toán và Kiểm toán Việt nam)

 Ngành khảo sát, vẽ bản đồ (Cadastral Surveyor, Geodetic Surveyor, Hydrographic Surveyor, Photogrammetric Surveyor )

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
 • Bằng cấp Cao Đẳng, Đại học trở lên

  Ngành kỹ sư ( xây dựng, hóa chất, dầu khí, cơ khí, vật liệu ,điệntử-viễn thông…)

 • Tối thiểu 1 năm kinh gnhiệm
 • Bằng cấp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học
 • IELTS 6 điểm mỗi kỹ năng

 Phiên dịch

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm cho tất cả các ngôn ngữ
 • Thi ở IDP Việt Nam
 • IELTS 6 điểm mỗi kỹ năng

 Các ngành khác ( thư ký , sales, tàu thuyền, giám sát, nhân sự….)

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
 • Bằng cấp Cao Đẳng , Đại Học trở lên