Australia – Diện doanh nhân đầu tư

Úc – Chương trình Đầu tư diện doanh nhân 

Chính phủ Úc đang có chính sách khuyến khích đầu tư dành cho các doanh nhân. Nếu bạn là doanh nhân hoặc nhà đầu tư đang có nhu cầu mở rộng thị trường thì đây là một cơ hội rất tốt để bạn vừa có thể mở rộng kinh doanh vừa có thể xin định cư cho cả gia đình. Bạn sẽ không bị hạn chế thời gian đi hay ở tại Úc để dễ dàng điều hành công việc kinh doanh.


 Xét về mặt cơ bản thì có 3 loại visa phù hợp với điều kiện đa số người Việt Nam, gồm:

 • Chủ Doanh Nghiệp được Bang bảo lãnh (State/Territory Sponsored Business Owner Visa), nếu bạn là Chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên ở cấp bậc Quản Lý Cấp Cao.
 • Quản Lý Cấp Cao được Bang bảo lãnh (State/Territory Sponsored Senior Executive visa), nếu bạn là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty.
 • Nhà Đầu tư được Bang bảo lãnh (State/Territory Sponsored Investor Visa), nếu bạn là nhà đầu tư.

 1. State/Sponsored Business Owner Visa

 • Dưới 55 tuổi
 • 2 trong 4 năm gần nhất, doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 300.000 đô la Úc
 • Có bằng cao đẳng, đại học trở lên hoặc kinh nghiệm làm việc 5 năm
 • Tài sản của bạn (và của vợ/ chồng) có giá trị ít nhất 250.000 đô Úc để thành lập doanh nghiệp
 • Ngoài ra bạn cần thêm một số tiền để bạn sinh sống ở Úc
 •  Có kế họach kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang họat động tốt ở Úc

 2. State/Territory Sponsored Senior Executive visa

 • Dưới 55 tuổi
 • Bạn có ít nhất hai năm giữ một trong ba vị trí cao nhất và là người hoạch định các chiến lược phát triển công ty.
 • Ngoài ra bạn cần thêm một số tiền đủ để bạn sinh sống ở Úc.
 • Có kế họach kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang họat động tốt ở Úc.

 3. State/Territory Sponsored Investor Visa 

 • Dưới 55 tuổi.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp hoặc đầu tư hợp pháp.
 • 1 trong 5 năm tài chính gần nhất, bạn và vợ/ chồng nắm giữ ít nhất 10% cổ phần của doanh nghiệp và duy trì việc quản lý các dự án đầu tư mà tổng giá trị các dự án này ít nhất 750.000 đô Úc.
 • 2 năm tài chính trước ngày nộp đơn xin visa, tổng tài sản bạn phải có giá trị ít nhất là 1.125.000 đô Úc.
 • Tại thời điểm bạn quyết định xin visa, bạn sẽ mua trái phiếu chính phủ trị giá 750.000đô Úc.
 • Có kế hoạch kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang hoạt động tốt ở Úc.
 • Tài sản của bạn (và của vợ/chồng) có giá trị ít nhất 250.000 đô Úc để thành lập doanh nghiệp.  
 Quyền lợi

Sau khi được cấp visa theo diện này, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

 • Tự do thành lập doanh nghiệp với bất cứ ngành nghề nào được chấp nhận ở Úc.
 • Ra vào Úc tự do, không hạn chế thời gian đi hay ở.
 • Được định cư cùng gia đình được hưởng những quyền lợi như công dân Úc.