Business Owner Visa

 State/ Territory Sponsored Business Owner Visa

 

 • Dưới 55 tuổi

 • 2 trong 4 năm gần nhất , doanh số sales hàng năm đạt tối thiểu 300, 000 đô Úc

 • Có bằng Cao Đẳng, Đại Học trở lên hoặc 5 năm kinh nghiệm

 • Tài sản của bạn (và của vợ/ chồng) ít nhất 250,000 đô Úc để thành lập doanh nghiệp

 • Ngoài ra bạn cần thêm một số tiền để bạn sinh sống ở Úc

 • Có kế họach kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang họat động tốt ở Úc

   State /Territory Sponsored Senior Executive visa

  • Dưới 55 tuổi

  • Bạn có ít nhất hai năm giữ một trong ba vị trí cao nhất và là người hoạch định các chiến lược phát triển công ty

  • Tài sản của bạn (và của vơ/ chồng) ít nhất 250,000 đô Úc để thành lập doanh nghiệp

  • Ngoài ra bạn cần thêm một số tiền đủ để bạn sinh sống ở Úc

  • Có kế họach kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang họat động tốt ở Úc

  State/ Territory Sponsored Investor Visa 

  • Dưới 55 tuổi

  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp hoặc đầu tư hợp pháp

  • 1 trong 5 năm tài chính gần nhất, bạn và vợ/ chồng có ít nhất 10% cổ phần của doanh nghiệp và duy trì việc quản lý các dự án đầu tư mà tổng giá trị các dự án này ít nhất 750,000 đô Úc

  • 2 năm tài chính trước ngày nộp đơn xin visa, tổng tài sản bạn phải có ít nhất là 1,125,000 đô Úc

  • Thời điểm mà bạn quyết định xin visa, bạn sẽ mua trái phiếu của chính phủ trị giá 750,000đô Úc

  • Có kế hoạch kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang họat động tốt ở Úc