đánh giá hồ sơ

Bạn sẽ nhận kết quả đánh giá sau 2 ngày làm việc. Bạn vui lòng gởi CV bằng tiếng anh đến chúng tôi qua địa chỉ email info@vietimmi.vn. Nội dung bao gồm những thông tin sau: 

  1. Ngày tháng năm sinh & số điện thoại liên lạc của bạn.

  2.  Tình trạng hôn nhân.

  3. Đứa con lớn nhất bao nhiêu tuổi.

  4. Bạn có thân nhân là công dân hoặc thường trú nhân ở Úc không ?     Đang sinh sống ở đâu và bao lâu ?

  5. Thông tin bằng cấp của bạn (Trường Cao Đẳng /Đại học nào và thời gian khóa học) ?

  6. Thông tin công việc của bạn từ khi tốt nghiệp (10 năm gần nhất),  ngày tháng bắt đầu và kết thúc, công việc chính thức (full time) hay tạm thời (part time).

  7. Thông tin bằng cấp và công việc của chồng/vợ của bạn.

  8. Nếu bạn là Doanh Nhân hay Nhà Đầu Tư, hãy cho biết một số chi tiết công ty bạn và doanh thu hàng năm trong vòng 4 năm gần nhất ?